ThailandEnglishPoland

Rynek przez pryzmat

Rynek przez pryzmat

Tajlandia Bangkok

Próba wejścia na nowe rynki wiąże się z dużym niebezpieczeństwen i kosztami. Istnieją szanse że całe przedsięwzięcie może, ze względu na różnice kutlurowe, szczęznąć na panewce. Dlatego też trzon naszego zespołu stanowią Polacy mocno zakorzenieni na rynku tego regionu – pracują i żyją na nim od lat, znają jego uwarunkowania polityczne, gospodarczo-biznesowe i kulturowe, mają doświadczenie w pracy z miejscowym prawem i ludźmi, wciąż jedną nogą pozostając w Europie. Dzięki temu możemy przygotować dla Ciebie raport na temat każdego, konkretnego produktu, z punktu widzenia obu rynków z uwzględnieniem wszystkich ich aspektów. Na ich podstawie wspólnie przygotujemy strategię sprzedaży i zaproponujemy sprawdzone agencje czy grafików, którzy pomogą w kampanii marketingowej.

ThailandEnglishPoland